Södergården Kungsör

Tillbyggnad av äldreboendet vid Södergården i Kungsör.

Repotage i Magazin 24