Slussen

Lägenhetsprojekt Slussen i Örebro med 57 lägenheter och JM som beställare.

Klart Hösten 2018.

Slussen JM