Slussparken

Lägenhetsprojekt Slussparken med 40 lägenheter och JM som beställare.

Klart våren 2019.

Slussparken